تبلیغات
علوم خاک soil-science - بررسی تغییرات کادمیوم و نیکل قابل جذب خاك تیمار شده با کود آلی
علوم خاک soil-science
پیش به سوی کشاورزی پایدار با نگرش صحیح به خاک

آرشیو موضوعی

آرشیو

لینکستان

صفحات جانبی

← آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

بررسی تغییرات کادمیوم و نیکل قابل جذب خاك تیمار شده با کود آلی

چکیده
به منظور بررسی میزان کادمیوم و نیکل قابل جذب خاك در اثر کاربرد کود های آلی، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوك کامل تصادفی،در شرایط مزرعه اجرا شد. فاکتور اصلی، در پنج سطح صفر، 20 و 40 تن در هکتار لجن فاضلاب و کمپوست زباله شهری و فاکتور فرعی، تیمار سال در شش سطح در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که مصرف 40 تن لجن فاضلاب و کمپوست زباله شهری در هکتار به صورت سه سال نامتوالی سبب افزایش کادمیوم و نیکل قابل جذب خاك گردیده است.
کلمات کلیدی: کادمیوم، کود آلی، نیکل

مقدمه
کاربرد کود های آلی نظیر لجن فاضلاب و کمپوست زباله شهری در خاك های کشاورزی به دلیل هزینه پایین و دسترسی آسان مواد غذایی برای گیاهان، معمول شده است، هرچند استفاده پی در پی لجن فاضلاب و کمپوست زباله شهری می تواند منجر به تجمع فلزات سنگین در خاك، افزایشغلظت این عناصر در گیاه رشد یافته در این خاك ها شود (کید و همکاران؛ 2007 ). این خطر با افزودن مواد آلی خاك به جهت حلالیت بیشتر فلزات سنگین، افزایش مییابد. تحقیقات نشان داده که مواد آلی یکی از فاکتور هایی است که در حلالیت فلزات سنگین در خاك نقشدارد (مکبراید و همکاران؛ 1997 ). لجن فاضلاب معمولا دارای غلظت قابل توجهی از عناصر سنگین مانند کادمیوم است. وجوداین عنصر در محیط ریزوسفر می تواند سبب انتقال این عناصر به زنجیره غذایی انسان و حیوان شده و پیامد های خطرناکی را به دنبال داشته باشد ( قایدی و همکاران؛ 2008 ). مصرف کمپوست زباله های شهری نیز در خاك نگرانی هایی را با توجه به خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مواد موجود در آن ایجاد نموده است (ولکوسکی؛ 2003 ). در این تحقیق به بررسی میزان قابل جذب کادمیوم و نیکل در خاك تیمار شده با لجن فاضلاب و کمپوست زباله شهری پرداخته و تاثیر کاربرد مکرر این ضایعات را در خاك مورد بررسی قرار داده ایم.
نتایج و بحث
بررسی تجزیه واریانس نشان داد که کاربرد لجن فاضلاب و کمپوست زباله شهری تاثیر معنی داری بر میزان کادمیوم و(D) نیکل قابل جذب خاك داشته است (جدول 2). کاربرد 40 تن لجن فاضلاب در هکتار در طی 3 سال نامتوالی بالاترین میزان کادمیوم و نیکل قابل جذب خاك را نشان داد (جدول 3). که می تواند مربوط به افزایشمواد آلی در خاك با کاربرد سطوح بالای لجن فاضلاب باشد. در نتیجه این افزایش، فلزات به صورت ناپایدار با مواد آلی تشکیل پیوند داده و به آسانی به فرم قابل جذب در می آیند (آنتونیودیسو آلووی؛ 2002 ). محققین معتقدند که حضور مواد آلی، میزان فلزات قابل جذب خاك را افزایشمی دهد (ارتیز و آلکانیز؛ 2006 ). کاربرد دو سطح مختلف کمپوست زباله شهری ( 20 و 40 تن در هکتار)، تاثیر قابل توجهی بر افزایش میزان کادمیوم قابل جذب در خاك را از خود نشان ندادند اگرچه این دو تیمار، کادمیوم قابل جذب بیشتری را نسبت به تیمار شاهد، در مقایسه با تیمار 20 تن لجن  فاضلاب موجب شدند.
کاربرد بلند مدت ضایعات آلی منجر به افزایش فرم قابل جذب کادمیوم و نیکل در مقایسه با تیمار شاهد شده اند. در به ترتیب بیشترین (A) و کاربرد یک ساله (D) تیمارهای مربوط به سال، مصرف ضایعات آلی به صورت سه سال نامتوالی و کمترین میزان کادمیوم و نیکل قابل جذب خاك را موجب شده است. جدول مقایسه میانگین اثرات متقابل تیمار های نسبت به تیمار های سال (D و B) کود و سال همچنین نشان می دهد که مصرف کود های آلی در سال های نامتوالی .( میزان کادمیوم و نیکل قابل جذب خاك را بیشتر افزایش داداه است (E و C) متوالی البته با کاربرد این مواد در خاك طی چند سال ، میزان کادمیوم و نیکل قابل جذب نیز افرایش یافت به طوری که مصرف لجن فاضلاب و کمپوست زباله شهری در سه و چهار سال بالاترین میزان این دو عنصر در خاك را موجب شدند، که بیانگر اثرات تجمعی استفاده از کود های آلی می باشد. برخی محققین معتقدند که قابلیت دسترسی فلزات سنگین در 3 تا 4 سال اول پس از کاربرد لجن فاضلاب، بالا می باشد اما این روند در سال های بعد با قابلیت دسترسی کمتر ولی پایدار فلزات در خاك دنبال می شود(راندل و همکاران؛ 1982 ). کاربرد منفرد یا مکرر کود آلی آلوده به فلزات، می توانند منجر به افزایشدسترسی فلزات و یا تغییر در اشکال فلزات به مقدار زیاد بر اثر تجزیه اشکال کم محلول شود (مک براید؛ 2003 ). بررسی نتایج نشان داد که مصرف 40 تن لجن فاضلاب در هکتار در سال 85 ، پس از گذشت 4 سال، دارای سطح بالاتری از کادمیوم نسبت به شاهد بوده است. در مورد نیکل نیز لجن فاضلاب 20 و 40 تن در هکتار در تیمار یک سال مصرف با گذشت زمان، میزان نیکل قابل جذب بیشتری را در خاك نسبت به شاهد موجب شده است که نشان دهنده اثرات باقیمانده این کودها در خاك می باشد(بواکوآ و ملانو؛ 1993).
دوازدهمین کنگره علوم خاك ایران تبریز، 12 الی 14 شهریور 13
افسانه قاسمیان سوربنی 1، محمد علی بهمنیار، مهدی قاجار سپانلو 2
1-کارشناس ارشد علوم خاك، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری
2- به ترتیب دانشیار و استادیار گروه علوم خاك، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری
منابع
1. Antoniadis V., and Alloway B.J., 2002. The role of dissolved organic carbon in the mobility of Cd, Ni and Zn in sewage sludge-amended soils. Environment Pollution, 117, 515-521.
2. Bevacqua R.F. and Mellano V.J., 1993. Sewage sludge compost's cumulative effect on crop growth and soil properties. Journal of Compost Science Utilization, 1: 34-37
3. Kidd P.S., Dominguez-Rodriguez M.J., Diez J., and Monterroso C., 2007. Bioavailability and plant accumulation of heavy metals and phosphorus in agriculture soils amended by longterm application of sewage sludge. Chemosphere, 66: 1458-1467.
4. Ghaedi M, Shokrollahi A, Kianfar A.H, Mirsadeghi A.S, Pourfarokhi A, SoylaK M., 2008.The determination of some heavy metals in food samples by flame atomic absorption spectrometry after their separation-preconcentration on bis salicyl aldehyde 1,3 propan diimine (BSPDI) loaded on activated carbon, J. hazard. Mater. 154: 128-134.
5. McBride M.B., 2003. Toxic metals in sewage sludge-amended soils: has promotion of beneficial use discounted the risks? Adv. Environ. Res. 8: 5–19.
6. McBride M., Sauve S., and Hendershot W., 1997. Solubility control of Cu, Zn, Cd and Pb in contaminated soils. Euro. J. Soil Sci., 48, 337–346.
7. Ortiz O, and Alkaniz J.M., 2006. Bioaccumulation of heavy metals in Dactylis glomerata L. growing in a calcareous soil amended with sewage sludge. Bioresource Technology 97: 545-552.
8. Risser J.A., and Baker D.E., 1999. Testing soils for toxic metals in: R. L. Westerman (Ed.), soil testing and plant analysis. 3rd ed. Soil Science Society of America Books Series: No. 3: Pp. 275-298. Madison, WI: Soil Science Society of America.
9. Wolkowski R.P. 2003. Nitrogen management considerations for land spreading municipal solid waste compost. Journal of Environmental Quality, 32: 1844-1850. 34. Rundle H., Calcroff M. and Hoh C., 1982. Agricultural disposal of sludges on a historic sludge disposal site. Water Pollution Control, 81: 619-632.

Foot Problems
سه شنبه 17 مرداد 1396 07:24 ق.ظ
This article presents clear idea in favor of the new viewers of blogging,
that in fact how to do blogging.
diligentitem5523.soup.io
شنبه 31 تیر 1396 02:02 ب.ظ
Appreciate the recommendation. Let me try it out.
jilbab segi empat zoya
پنجشنبه 22 تیر 1396 06:08 ب.ظ
Créez votre tee shirt d'enterrement de vie de jeune fille / enterrement de
vie de garçon célibataire, avec une personnalisation qui sera
exclusive et selon vos envies.
suan
یکشنبه 11 تیر 1396 07:12 ق.ظ
One of the ԝays students in secondary school will get ready for cօllege is by enrolⅼing in some college c᧐urses together wіth their regսlar classes.

Howeᴠer, driving սnder the influence it right,
your health at college is going to be a whole lot easier and you
will be able to staгt your working life over a sound footing with
debt that you ϳust are able to managе comfortably.
It is my opinion that VCE, or thе equivalent cuгriculum in other states, isn't as essential as your peers,
teachers as well as parents writе out to be.
Todd
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 06:25 ق.ظ
I wanted to thank you for this good read!! I certainly loved every bit of
it. I've got you book-marked to check out new stuff you post…
manicure
سه شنبه 22 فروردین 1396 05:22 ب.ظ
Oh my goodness! Awesome article dude! Many thanks, However I am encountering issues with your RSS.
I don't understand why I cannot join it.
Is there anyone else getting identical RSS problems?

Anybody who knows the solution can you kindly respond? Thanks!!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

درباره وبلاگ

مدیر وبلاگ : محسن کوه جانی

آخرین پست ها

جستجو

نویسندگان

free counters

فید خوان rss reader